فارسی

کمپانیا

 یک شبکه برای کمک وهمیاری از طریق خانمها برای خانمها

توضیح درباره ما

شبکه همیاری خانمها کمپانیا از طریق سناتور برای کارهای اجتماعی ,ادغام در جامعه, جوانان و ورزش حمایت

می شود. هدف از این کار کمک کردن به خانمهای تنها با بچه یا بدون بچه می باشد. در زمانی که از محل زندگی در کمپ به خانه مستقل نقل مکان می کنند که در این راه سختی های وجود دارد.

ما میخواهیم

شما را با تجربیات جدید در یک محیط ناشناخته همراهی کنیم.

برای هر فردی راه متناسب پیدا کنیم.

به این سوالات پاسخ می دهیم: کجا هست…؟ به چه صورت انجام می شود…؟ چه کسی در این باره به من کمک می کند…؟

شما احتیاج به کمک دارید

برای تهیه کردن وسایل خانه و حمل و نقل آن

برای مسائل اداری از قبیل اداره کار, شهرداری و غیره…

برای امور پزشکی و مسائل قانونی و حقوقی

و انجام کارهای روزمره.

هدف ما ایجاد ارتباط مابین خانمهای پناهجو و حمایت کنندگان آنان است. برخورد دو گروه در یک سطح با تجربیات متفاوت. هر کمک دهنده وقت مشخصی برای کمک به شما دارد. هر کمک دهنده به میزانی که علاقه دارد و وقت دارد به شما کمک می کند. کمپانیا یک تبادل شایسته بین دو گروه یا دو طرف در اختیار می گذارد.

آیا شما کنجکاو شده اید؟ احتیاج به کمک دارید؟ وقتی برای با هم ساختن دارید؟ می توانید با ما ارتباط برقرار کنید.

www.compania-bremen.de

frauennetzwerk-bremen@web.de